Sunshine Apartment - Thi công phần móng, hầm và thân

Tổng thầu thi công Trường Đại học Văn Lang

Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc (UKA) - Tổng thầu thiết kế và thi công

Khu căn hộ cao cấp Azura Đà Nẵng - 2 hầm, 36 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng: 38.116m2

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA - Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)

Trường Quốc tế Hồ Chí Minh - Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng - 34 tầng nổi, 2 tầng hầm, khối đế 4 tầng, khối tháp hình trụ tròn

Video Thông tin

Video Năng lực

Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

Lĩnh vực hoạt động

Hợp tác cùng TAKCO

download profile

Thiết bị thi công

Tuyển dụng