Financial statements - The first quarter of 2011

 • 26 April 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Báo cáo tài chính quý 01- 2011" pdf tại đây Learn More

Audited financial statements for the year ended 31 december 2010

 • 07 March 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2010" pdf tại đây Learn More

Financial statements - The fourth quarter of 2010

 • 25 January 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Báo cáo tài chính quý 4/2010" pdf tại đây Learn More

Financial statements - The third quarter of 2010

 • 25 October 2010
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
  Dowload bản chi tiết Báo cáo Tài Chính Quý 3 - 2010 pdf tại đây. Learn More

Reviewed financial statements for the period ended 30 June 2010

 • 05 August 2010
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
  Download file chi tiết Learn More

Financial statements - The second quarter of 2010

 • 26 July 2010
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
  Dowload bản chi tiết Báo cáo Tài Chính Quý 2 - 2010 pdf tại đây. Learn More