Sunshine Apartment - Thi công phần móng, hầm và thân

Tổng thầu thi công Trường Đại học Văn Lang

Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc (UKA) - Tổng thầu thiết kế và thi công

Xây dựng toàn bộ công trình: 2 hầm, 36 tầng, tổng diện tích sàn: 38.116m2.

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA - Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)

Trường Quốc tế Hồ Chí Minh - Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.

Thi công nhà máy Điện tử SamSung - Giai đoạn 1, Gói 1 & 4B

Video Thông tin

Video Năng lực

Cung cấp thiết bị

Cung cấp thiết bị

Lĩnh vực hoạt động

Hợp tác cùng TAKCO

download profile

Thiết bị thi công

Tuyển dụng