Cổ đông

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2018

  • 09/06/2018 9:55:45 CH
  • TAKCO

Sáng ngày 09/06/2018, Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO), mã chứng khoán TKC đã  tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên ...

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2015

  • 29/07/2017 11:40:17 SA
  • TAKCO

Sáng ngày 27/06/2015, Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO) đã  tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tại hội trường GEM ...

ĐHĐCĐ TAKCO: Ký kết hàng loạt dự án mới, đặt kế hoạch 2016 đầy thận trọng

ĐHĐCĐ TAKCO: Ký kết hàng loạt dự án mới, đặt kế hoạch 2016 đầy thận trọng

  • 29/07/2017 11:14:52 SA
  • TAKCO

Sáng nay (18/06), Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ - Takco (Mã: TKC – HNX) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016. Theo báo cáo của Ban giám đốc, năm 2015, ...

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

TAKCO tổ chức Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2016

  • 28/06/2017 2:27:23 CH
  • TAKCO

Sáng ngày 18/06/2016, Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (TAKCO), mã chứng khoán TKC đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2016 tạ ...

Đại hội Đồng Cổ Đông 2015 TAKCO: Thi công hàng loạt dự án, kế hoạch lãi tăng vọt

Đại hội Đồng Cổ Đông 2015 TAKCO: Thi công hàng loạt dự án, kế hoạch lãi tăng vọt

  • 28/06/2015 12:00:00 SA
  • TAKCO

Sáng 27/06, tại ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ (HNX: TKC), Chủ tịch Trần Văn Sỹ cho biết, trong giai đoạn 2015-2016, TKC thực hiện 10 dự án, tín ...