Trụ sở Báo Người Lao Động

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Xây dựng và hoàn thiện Trụ Sở Báo Người Lao Động
  • Quy mô : Công trình xây dựng trên mặt bằng có diện tích 1.039 m², gồm 2 tầng hầm và 10 tầng lầu
  • Địa điểm : Đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư : Báo Người Lao Động
  • Năm : 2010
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Chi tiết dự án

Ngày 14/09/2010, Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ và công ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư Mê Kông đã  ký  hợp đồng thi công  với Chủ đầu tư Báo Người Lao Động gói thầu “Xây dựng và hoàn thiện Trụ Sở Báo Người Lao Động”.


- Công trình xây dựng trên mặt bằng có diện tích 1.039m², gồm 2 tầng hầm và 10 tầng lầu.

- Giá trị hợp đồng là 70.154.293.088 đồng. (Bằng chữ: Bảy mươi tỷ, một trăm năm bốn triệu, hai trăm chín ba ngàn, không trăm tám tám đồng)

- Địa điểm thi công: Đường Võ Văn Tần, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Thời gian thi công là 17 tháng (từ tháng 9-2010 đến tháng 2-2012)


Dự án liên quan