Dự án công nghiệp

Nhà máy Điện tử SamSung
Thi công nhà máy Điện tử SamSung - Giai đoạn 1, Gói 1 & 4B
Nhà máy Colgate Palmolive
Xây dựng văn phòng, nhà xưởng kho bãi và hạ tầng nhà máy
Nhà máy Dona Standard Footwear
Xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà chuyên gia, các hạng mục phụ trợ và cơ sở hạ tầng
Nhà máy dệt Kim Đông Phương
Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân
Công trình The Canary
Xây dựng hạ tầng giai đoạn 2
Công Trình QSIC
Thi công Nhà máy Công ty QSic Việt Nam
Nhà máy bánh kẹo Phú Tường
Xây dựng và hoàn thiện Nhà máy Sản xuất – Gia công – Đóng gói các sản phẩm bánh kẹo