Văn hóa - Giáo dục - Y tế

Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)
Trường Quốc tế Hồ Chí Minh
Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.
Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc (UKA)
Tổng thầu thiết kế và thi công
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công phần ngầm, kết cấu BTCT phần thân và hoàn thiện
Viện công nghệ cao HUTECH
Thi công kết cấu, kiến trúc từ móng đến mái
Trường Đại học Cửu Long
Xây lắp, hoàn thiện và hệ thống cơ điện
Trường học Quốc tế ACG
Xây dựng và hoàn thiện
Trường cao đẳng Công Thương Tp HCM
Xây dựng nhà học lý thuyết 7 tầng
Bệnh viện đa khoa Vũ Anh
Xây lắp và hoàn thiện Bệnh viện Đa Khoa Vũ Anh