Đang thực hiện

Swisstouches La Luna Resort
Xây dựng kết cấu móng, thân, xây trát hoàn thiện, chống thấm khối nhà A và khối nhà B
Sunshine Apartment
Thi công phần móng, hầm và thân
Ocean Gate Hotel & Residence
Thi công kết cấu, xây thô phần Hầm và phần Thân
Newton Residence
Thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản phần ngầm và phần thân Newton Residence
Sunrise Riverside
Xây dựng kết cấu phần thân và hoàn thiện chính toàn dự án (Lô G1 & G4)
Trường Đại học Văn Lang
Tổng thầu thi công Trường Đại học Văn Lang
Times Square Đà Nẵng
Thi công phần thô & BTCT Condotel CT3, CT7
Cityland Z751 - 35
Thi công phần thô và hoàn thiện mặt đứng ngoài nhà 35 căn
Hyatt Place
Tổng thầu Thiết kế và Thi công