Các dự án năm 2009

Khu căn hộ cao cấp Azura Đà Nẵng
Xây dựng toàn bộ công trình
Công trình The Canary
Xây dựng hạ tầng giai đoạn 2
Công Trình QSIC
Thi công Nhà máy Công ty QSic Việt Nam
Công trình Morning Star
Thi công phần hầm, phần thân và hoàn thiện
Nhà máy bánh kẹo Phú Tường
Xây dựng và hoàn thiện Nhà máy Sản xuất – Gia công – Đóng gói các sản phẩm bánh kẹo