Các dự án năm 2012

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng
Xây lắp phần thân, hoàn thiện, điều hòa không khí và thang máy
Công trình nhà văn phòng 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Xây lắp (phần thô), hệ thống điện, hệ thống nước
Trụ sở giao dịch số 1 chi nhánh Vietcombank Bình Dương
Xây lắp nhà chính, hệ thống kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng