Các dự án năm 2014

Trường Đại học Cửu Long
Xây lắp, hoàn thiện và hệ thống cơ điện
Khu căn hộ Hoàn Cầu
Thi công kết cấu - kiến trúc - ME
Khách sạn Intercontinental Nha Trang
Hoàn thiện kiến trúc nội thất