Các dự án năm 2016

Trường Quốc tế Hồ Chí Minh
Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.
Swisstouches La Luna Resort
Xây dựng kết cấu móng, thân, xây trát hoàn thiện, chống thấm khối nhà A và khối nhà B
Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Thi công phần ngầm, kết cấu BTCT phần thân và hoàn thiện
Viện công nghệ cao HUTECH
Thi công kết cấu, kiến trúc từ móng đến mái
Kingston Residence
Thi công kết cấu móng - hầm, phần thân và hoàn thiện
Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất
Thi công kết cấu phần thô và xây tô
Khu phố Thương Mại
Thi công xây dựng phần thô và hoàn thiện
Newton Residence
Thi công kết cấu, hoàn thiện cơ bản phần ngầm và phần thân Newton Residence
Khách sạn Holiday Beach (Giai đoạn 2)
Thi công kết cấu phần thân