Các dự án năm 2018

Trường Đại học Văn Lang
Tổng thầu thi công Trường Đại học Văn Lang
Cityland Z751 - 35
Thi công phần thô và hoàn thiện mặt đứng ngoài nhà 35 căn
Hyatt Place
Tổng thầu Thiết kế và Thi công