Đại hội đồng cổ đông 2013

Ngày 18 tháng 05 năm 2013 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn Tần, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Đại Hội đã được diễn ra dưới sự tham dự của 73,18% tổng số cổ đông có quyền biểu quyết. Với tỷ lệ này đại hội đã đủ điều kiện khai mạc và thông qua những vấn đề cần biểu quyết.

 

Hình ảnh Đại Hội trước giờ khai mạc

 

Ban Lễ Tân đang kiểm tra thư mời và phát tài liệu

 

Hình ảnh khách mời của Đại Hội

 

Ông Trần Văn Tuấn, Tổng Giám Đốc Công ty CP XD và KD Địa Ốc Tân Kỷ, đã đại diện công ty lên trình bày về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012. Ông nhận định như sau: “Trong gần 10 năm trở lại đây, đây là giai đoạn thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn nhất và cũng là năm được quan tâm nhiều nhất từ hệ thống chính trị. Rất nhiều chính sách được ban hành như giảm, hỗ trợ lãi suất cho cả doanh nghiệp, người mua nhà ở xã hội, giãn thuế, giảm thuế …. Và rất nhiều rủi ro trong lĩnh vực thi công xây dựng đang xảy ra đồng thời gây ảnh hưởng tồi tệ đến thị trường xây dựng nói chung và công ty Tân Kỷ nói riêng. Mặc dù kết quả kinh doanh năm qua của Tân kỷ chưa được hài lòng nhưng với ý chí ko bao giờ chùn bước, Tân Kỷ luôn phấn đấu, cam kết tập trung vào hoạt động chính là thi công xây lắp thay vì đầu tư dàn trải, chịu rủi ro lớn như các doanh nghiệp khác cùng ngành. Tân Kỷ vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển ổn định, an toàn và bền vững.”

 

Ông Trần Văn Tuấn, Tổng Giám Đốc Công ty Tân Kỷ

 

Nét mới trong Đại Hội năm nay của Tân Kỷ là việc đồng ý với đơn xin từ nhiệm của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị - ông Nguyễn Trọng Toán và bầu cử ông Huỳnh Tiên Hoành làm thành viên Hội Đồng Quản Trị mới thay thế cho ông Nguyễn Trọng Toán. (Lý lịch trích ngang của ông Huỳnh Tiên Hoành đã được đăng tải trên website www.tanky.com.vn)

 

Ông Huỳnh Tiên Hoành, thành viên mới của Hội Đồng Quản Trị Công ty Tân Kỷ

 

Ban Điều Hành Đại Hội:
Ông Trần Văn Tuấn, Ông Trần Văn Sỹ và Ông Huỳnh Tiên Hoành ( từ trái sang)

 

Đại hội đã thống nhất với tỷ lệ 100% cho tất cả các mục tóm tắt như sau:
- Nội dung 1: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát  năm 2012.
- Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Nội dung 4: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Nội dung 5: Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
- Nội dung 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
- Nội dung 7: Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2013.
- Nội dung 8: Thông qua việc sửa đổi Điều Lệ Công ty theo quy định Nhà Nước ban hành.

 

Cổ đông biểu quyết các vấn đề tại Đại Hội

 

Có thể nói năm nay Đại Hội đã diễn ra với sự đồng lòng từ tất cả cổ đông. Mặc dù năm 2012 vừa qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không thành công như mong đợi. Nhưng với sự chấp thuận 100% ý kiến của các cổ đông với những nội dung mà Ban Điều Hành đưa ra là nguồn động lực rất lớn để Tân Kỷ phấn đấu tiếp trong giai đoạn khó khăn đầy thử thách này.