Hoàng Anh plaza

- Ngày 19/11/2005 Công ty CP XD & KD Địa ốc Tân Kỷ đã ký hợp đồng với chủ đầu tư – Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh gói thầu “Thi công công trình Hoàng Anh Plaza”

- Quy mô công trình: 28.000 m2
- Giá trị hợp đồng: VND 73.920.000.000
- Địa điểm: 01 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, Đà Nẵng
- Thời gian thi công: 420 ngày.

Hình: Phối cảnh công trình Hoàng Anh