Thông báo phát hành cổ phiếu

- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008, ngày 30 tháng 5 năm 2009 của Công ty CPXD Và KD Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO)

Hội đồng Quản trị Công ty CPXD Và KD Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO) trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như sau:

 1. Tên tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ
 2. Trụ sở chính: 63 Ung Văn Kiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 3. Điện thoại: (08) 3840 9437 Fax: (08) 3840 9438
 4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 550.000 cổ phiếu (tương đương 5,5 tỷ đồng)
 5. Vốn điều lệ sau khi phát hành: 60,500,000,000 đồng
 6. Phương thức phát hành:
 • Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
 • Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu
 • Tỷ lệ nhận cổ phiếu thưởng: 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phần được thưởng 01 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách). Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ cổ phiếu lẻ do việc làm tròn (nếu cố) sẽ bán cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc với giá 10,000 đồng/1 cổ phiếu
 • Thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng: 17h ngày 15/6/2009
 • Thời gian Cổ đông nộp sổ ghi tăng số cổ phiếu thưởng: từ ngày 17/6/2009 - 29/6/2009


Địa điểm liên hệ làm thủ tục: Phòng kế toán Công ty TAKCO
63 Ung Văn Kiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
TRẦN VĂN SỸ

 

Thông tin chi tiết xin vui lòng tải file PDF: