Thông Báo Tạm Hoãn Về Việc Báo Cáo Thường Niên Năm 2010

Kính gửi:

  • Ủy ban chứng khoán Nhà nước
  • Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;


Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ

Mã chứng khoán : TKC

Trụ sở chính: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 3840 9437 - Fax: (84.8) 3840 9438

    Căn cứ vào Thông tư số 09/2010/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành vào ngày 15/01/2010, Tổ chức niêm yết phải nộp Báo cáo thường niên về tình hình quản trị công ty cho Sở Giao dịch và công bố thông tin định kỳ trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn hoàn thành báo cáo tài chính năm.

    Tuy nhiên, hiện nay do Công ty đang phải tập trung toàn bộ lực lượng để chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án, thi công các công trình theo đúng yêu cầu tiến độ của chủ đầu tư. Việc Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 công ty cũng đã có công văn xin gia hạn. Vì vậy trong thời gian quy định như trên công ty chưa hoàn thành kịp báo cáo thường niên năm 2009.

    Do vậy, Công ty cổ phần Xây dựng và kinh doanh địa ốc Tân Kỷ xin được gia hạn nộp báo cáo thường niên năm 2009 đến ngày 15 tháng 06 năm 2010.

    Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của Sở Giao dịch.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN VĂN TUẤN
(đã ký)

 

Chi tiết thông báo gia hạn