Thông báo về việc chia tạm ứng 5% cổ tức đợt 2 năm 2008

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TAKCO VỀ VIỆC CHIA TẠM ỨNG 5% CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2008 (16/12/2008)

Thực hiện Nghị Quyết của ĐHCĐ, số: 02 -NQ/HĐQT/TAKCO/2008, ngày 15 tháng 12 năm 2008; Công ty Tân Kỷ (TAKCO) thông báo về việc chi trả tạm ứng 5% cổ tức đợt 2 năm 2008 cho các Cổ đông công ty TAKCO như sau:

- Thời điểm chốt danh sách trả cổ tức: 20/12/2008
- Thời điểm thực hiện trả cổ tức: 25/12/2008
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5% (500đ/cổ phiếu).
- Phương pháp làm tròn: Làm tròn tới đơn vị ngàn đồng (VNĐ).
- Địa điểm liên hệ chi trả: Phòng kế toán, công ty TAKCO, số 63, Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM. Điện thoại: 08.8409437

- Cổ đông đến nhận cổ tức trực tiếp xin đem theo CMND (bản chính).
- Nếu cổ đông ủy quyền cho người khác nhận tạm ứng thay, người nhận thay cần mang theo giấy ủy quyền (bản chính); CMND người được ủy quyền (bản chính).
- Cổ đông có thể nhận cổ tức qua tài khoản ngân hàng; trong trường hợp này, xin cổ cổ đông vui lòng điền thông tin đầy đủ vào giấy đề nghị chuyển khoản (theo mẫu đính kèm) và gửi về cty theo địa chỉ trên. Công ty không chấp nhận các tài khoản ngân hàng do người khác đứng tên và không chịu trách nhiệm đối với những sai sót về thông tin tài khoản do cổ đông cung cấp.