Thư mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

 - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009.

- Thời gian: vào lúc 09h00, thứ bảy ngày 12/06/2010.
- Địa điểm: Khách sạn Kim Đô - lầu 9, 133 đường Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp HCM

Nội dung Đại hội:

  • Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2009.
  • Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2009.
  • Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010.
  • Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010.
  • Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2010.
  • Thông qua mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và lương Tổng Giám Đốc năm 2010.


Đăng ký tham dự:

 - Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng đăng ký xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền về công ty (qua số fax hoặc đường bưu điện) trước 12h ngày 08/06/2010.

  • Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ.
  • Địa chỉ: 63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
  • Điện thoại: 08.38409437 - Fax: 08.38409438


TM.Hội Đồng Quản Trị
Chủ Tịch
(đã ký)

TRẦN VĂN SỸ

 

Thư mời chi tiết tại đây.