Biên bản họp hội đồng quản trị

  • 27 Tháng Sáu 2014
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Chi tiết
TAKCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

TAKCO đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

  • 24 Tháng Sáu 2014
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Sáng ngày 21 tháng 06 năm 2014, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2014 tại Khách sạn Victory,... Chi tiết