Báo cáo tài chính quý 2 - 2013

  • 19 Tháng Bảy 2013
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông 2013

Đại hội đồng cổ đông 2013

  • 24 Tháng Năm 2013
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Ngày 18 tháng 05 năm 2013 vừa qua, Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông 2013 tại Khách sạn Victory, số 14 Võ Văn... Chi tiết