Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 • 05 Tháng Năm 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
Ngày 23 tháng 04 năm 2011 vừa qua Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 tại khách sạn Kim Đô,... Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 01- 2011

 • 26 Tháng Tư 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Báo cáo tài chính quý 01- 2011" pdf tại đây Chi tiết

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 • 26 Tháng Tư 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011" pdf tại đây Chi tiết

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011

 • 26 Tháng Tư 2011
 • TAKCO
 • Tân Kỷ
 Dowload bản chi tiết "Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011" pdf tại đây Chi tiết