Công bố BCTC Quý 2 - 2015

  • 18 Tháng Bảy 2015
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Chi tiết

Báo cáo tài chính quý 2 - 2015

  • 18 Tháng Bảy 2015
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Chi tiết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  • 30 Tháng Sáu 2015
  • TAKCO
  • Tân Kỷ
Sáng ngày 27/06/2015, Công ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ (TAKCO) đã  tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2015 tại hội trường GEM Center, số... Chi tiết