Nhà máy Điện tử SamSung

  • Gói thầu : Thi công nhà máy Điện tử SamSung - Giai đoạn 1, Gói 1 & 4B
  • Quy mô dự án : Diện tích sàn 67,088 m²
  • Địa điểm : Lô I-11, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP HCM
  • Chủ đầu tư : Công ty TNHH Điện tử SamSung
  • Năm : 2015
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu : Thi công nhà máy điện tử SamSung - Giai đoạn 1, Gói 1 & 4B
- Quy mô dự án : Diện tích sàn 67,088 m²
- Địa điểm : Lô I-11, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Quận 9, TP HCM
- Chủ đầu tư : Công ty TNHH Điện tử SamSung