Swisstouches La Luna Resort

  • Gói thầu : Xây dựng kết cấu móng, thân, xây trát hoàn thiện, chống thấm khối nhà A và khối nhà B
  • Quy mô dự án : Diện tích sàn khối A là 98.900 m2 ; Diện tích sàn khối B là 55.600 m2, 34 tầng cao – khối đế gồm 4 tầng (1 tầng hầm)
  • Địa điểm : Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền
  • Năm : 2016
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

Gói thầu : Xây dựng kết cấu móng, thân, xây trát hoàn thiện , chống thấm khối nhà A và khối nhà B

Quy mô dự án : diện tích sàn khối A là 98.900 m2 , diện tích sàn khối B là 55.600 m2 , 34 tầng cao – khối đế gồm 4 tầng (1 tầng hầm) 

Địa điểm : Khu đô thị Vĩnh Hòa, phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần khách sạn Bến Du Thuyền