The Park Ressidence

  • Gói thầu : Thi công gói hoàn thiện
  • Quy mô dự án : Diện tích 2,4 ha gồm 4 block; mỗi block cao từ 27 đến 28 tầng
  • Địa điểm : Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh – Tập đoàn MIK
  • Năm : 2015
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu : Thi công gói hoàn thiện
- Quy mô dự án : Diện tích 2,4 ha gồm 4 block; mỗi block cao từ 27 đến 28 tầng
- Địa điểm : Nguyễn Hữu Thọ, Quận 7, TP HCM
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh – Tập đoàn MIK