Trung tâm điều hành điện lực Khánh Hòa

  • Gói thầu : Xây lắp và Hoàn thiện
  • Quy mô dự án : Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.875m² (chưa kể tầng hầm và mái) gồm một tầng hầm, 12 tầng cao và tầng kỹ thuật dùng để làm văn phòng làm việc và trung tâm điều độ - điều hành hệ thống điện.
  • Địa điểm : 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa
  • Chủ đầu tư : Công Ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa
  • Năm : 2014
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu: Xây lắp và Hoàn thiện
- Quy mô dự án: Tổng diện tích sàn xây dựng: 12.875m² (chưa kể tầng hầm và mái) gồm một tầng hầm, 12 tầng cao và tầng kỹ thuật dùng để làm văn phòng làm việc và trung tâm điều độ - điều hành hệ thống điện.
- Địa điểm: 11 Lý Thánh Tôn, TP Nha Trang, Khánh Hòa
- Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa