Trường học quốc tế ACG

  • Gói thầu : Xây dựng và hoàn thiện
  • Quy mô dự án : Diện tích sàn xây dựng 24.645,7 m² và bao gồm 4 tầng
  • Địa điểm : Đại Lộ Đông Tây, Ấp 2, Phường An Phú, Quận 2
  • Chủ đầu tư : Trường giáo dục mầm non và phổ thông Quốc tế ACG
  • Năm : 2008
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu: Xây dựng hoàn thiện.
- Quy mô dự án: Diện tích sàn xây dựng 24.645,7 m² và bao gồm 4 tầng
- Địa điểm: Đại Lộ Đông Tây, Ấp 2, Phường An Phú, Quận 2
- Chủ Đầu Tư: Trường giáo dục mầm non và phổ thông Quốc tế ACG.