Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA

 • Gói thầu : Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)
 • Quy mô dự án : 1 tầng bán hầm, 4 tầng cao và mái, tổng DT sàn xây dựng 15.000 m2
 • Địa điểm : Khu Trung Sơn, Nam Sài Gòn
 • Chủ đầu tư : Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng
 • Năm : 2017
 • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công
 •  Công trình : Trường Quốc Tế Bắc Mỹ SNA
 •  Gói thầu : Gói tổng thầu Thiết kế và Thi công (D&B)
 •  Quy mô : 1 tầng bán hầm, 4 tầng cao và mái, tổng DT sàn xây dựng 15.000 m2
 •  Địa điểm : Khu Trung Sơn, Nam Sài Gòn
 •  Chủ đầu tư : Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng. 
 •  Năm : 2017
 •  Tình trạng : Đang thực hiện