Trường Quốc tế Hồ Chí Minh

  • Gói thầu : Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.
  • Quy mô dự án : Gồm 06 tầng cao và 01 tầng mái. Tổng diện tích sàn xây dựng 26.683m2
  • Địa điểm : 33 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 02, TP.HCM
  • Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Toàn Việt
  • Năm : 2016
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

Gói thầu : Kết cấu, hoàn thiện, M&E, hạ tầng và trang trí nội thất.

Quy mô dự án : Tổng diện tích sàn xây dựng 26.683m2

Địa điểm : 33 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 02, TP.HCM

Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Toàn Việt

Năm : 2016

Tình trạng : Đang thực hiện