Trường Quốc tế Học Viện Anh Quốc (UKA)

 • Gói thầu : Tổng thầu thiết kế và thi công
 • Quy mô dự án : 5 tầng, tổng DT sàn xây dựng 9.085 m2
 • Địa điểm : Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. HCM
 • Chủ đầu tư : Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng
 • Năm : 2017
 • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công
 •  Công trình : Trường Quốc tế Học viện Anh Quốc (UKA)
 •  Gói thầu : Tổng thầu Thiết kế và Thi công
 •  Quy mô : 5 tầng, tổng DT sàn xây dựng 9.085 m2
 •  Địa điểm : Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
 •  Chủ đầu tư : Tập đoàn Đầu Tư Nguyễn Hoàng
 •  Năm : 2017
 •  Tình trạng : Đang thực hiện