Viện công nghệ cao HUTECH

  • Gói thầu : Thi công kết cấu, kiến trúc từ móng đến mái
  • Quy mô dự án : 8 sàn, tổng diện tích 19.300 m²
  • Địa điểm : Lô E2B4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM
  • Chủ đầu tư : Viện Công nghệ cao HUTECH
  • Năm : 2016
  • Tình trạng : Đang thực hiện
Hình ảnh công trường Tiến độ thi công

- Gói thầu: Thi công kết cấu, kiến trúc từ móng đến mái
- Quy mô dự án: 8 sàn, tổng diện tích 19.300 m²
- Địa điểm: Lô E2B4, Đường D1, Khu Công Nghệ Cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp HCM
- Chủ đầu tư: Viện Công nghệ cao HUTECH