Nhà máy dệt Kim Đông Phương

  • Gói thầu: Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân
  • Chủ đầu tư: Công ty Dệt Kim Đông Phương

Nhà máy Dona Standard Footwear

  • Gói thầu: Xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng, nhà văn phòng, nhà chuyên gia, các hạng mục phụ trợ và cơ sở hạ tầng
  • Chủ đầu tư: Tập đoàn Feng Tay – Hong Kong

Nhà máy Colgate Palmolive

  • Gói thầu: Xây dựng văn phòng, nhà xưởng kho bãi và hạ tầng nhà máy
  • Chủ đầu tư: Công Ty TNHH Colgate Palmolive

Trường học quốc tế ACG

  • Gói thầu: Xây dựng và hoàn thiện
  • Chủ đầu tư: Trường giáo dục mầm non và phổ thông Quốc tế ACG