Công trình nhà văn phòng 55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa

  • Gói thầu: Xây lắp (phần thô), hệ thống điện, hệ thống nước
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Một Thành Viên DVDL Bến Thành.

Trụ sở giao dịch số 1 chi nhánh Vietcombank Bình Dương

  • Gói thầu: Xây lắp nhà chính, hệ thống kỹ thuật, các hạng mục phụ trợ, hạ tầng
  • Chủ đầu tư: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi Nhánh Bình Dương.

Trung tâm Hành chính Đà Nẵng

  • Gói thầu: Xây lắp phần thân, hoàn thiện, điều hòa không khí và thang máy.
  • Chủ đầu tư: Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Đà Nẵng