Khách sạn Intercontinental Nha Trang

  • Gói thầu: Hoàn thiện kiến trúc nội thất
  • Chủ đầu tư: T.D Corporation

Trường đại học Cửu Long

  • Gói thầu: Xây lắp, hoàn thiện và hệ thống cơ điện
  • Chủ đầu tư: Trường Đại Học Cửu Long

Trung tâm điều hành điện lực Khánh Hòa

  • Gói thầu: Xây lắp và Hoàn thiện
  • Chủ đầu tư: Công Ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa

Khu căn hộ Hoàn Cầu – Điện Biên Phủ

  • Gói thầu: Thi công kết cấu – kiến trúc – ME
  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nhà Đất