Nhà máy dệt Kim Đông Phương

Tổng quan dự án
  • Gói thầu : Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân
  • Quy mô : 3.438.073.000 VNĐ (Ba tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu không trăm bảy mươi ba ngàn)
  • Địa điểm : KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An
  • Chủ đầu tư : Công ty Dệt Kim Đông Phương
  • Năm : 2008
  • Tình trạng : Đã hoàn thành
Chi tiết dự án

Ngày 23/12/2008, Công ty CP XD & KD Địa ốc Tân Kỷ đã ký hợp đồng với Chủ đầu tư là Công ty Dệt Kim  Đông Phương gói thầu “Thi công xây dựng Căn tin và nhà xe công nhân” thuộc dự án Di dời và đầu tư chiều sâu Công ty Dệt Kim Đông Phương.

Giá trị hợp đồng là: 3.438.073.000 VNĐ (Ba tỷ bốn trăm ba mươi tám triệu không trăm bảy mươi ba ngàn.)
- Địa điểm xây dựng : KCN Xuyên Á, Đức Hòa, Long An.
- Thời gian thi công : 3 tháng.


Dự án liên quan